Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘HAIMOVICI Sergiu’ Category

SERGIU HAIMOVICI, LEONID CĂRPUŞ, CORNELIA CĂRPUŞ – Studiul arheozoologjc al unui lot de faună provenit din situl romano-bizantin de la Capidava – sec. IV-VI p. Chr. (L’étude archéozoologique d’un lot de faune provenu du site romano-byzantin de Capidava IVe-VIe s. av. J. – C.) (pag. 355-363)

Read Full Post »

Pontica 39 (pag. 349-353)

SERGIU HAIMOVICI – Ameliorarea rasială a animalelor domestice evaluată prin specia taurine (Bos taurus), făcută de către romani, după venirea lor în antichitate, în actuala Dobroge (L’amélioration raciale des animaux domestiques évaluée par l’espèce des taurines (Bos taurus) exécutée par les Romains, après leur arrivée, dans l’Antiquité, dans l’espace de Dobroudja) (pag. 349-353)

Read Full Post »

SERGIU HAMOVICI – Studiul unui mic lot de paleofaună din fortăreata romano-bizantină de la Ovidiu (sec. IV – VI p. Chr.) (The Study of a Small Palaeofaunistic Sample Coming from Ovidiu Roman – Byzantine Fortress (4th- 6th century A. D.)) (pag. 559-562)

Read Full Post »

SERGIU HAMOVICI – Studiul arheozoologic al unor resturi faunistice descoperite în nivelul aparţinând sec. al Vl-lea p. Chr. al cetăţii Histria (The Archaeozoological Study of Fauna Fragments Discovered in the 4th century A.D. Level of Histria Fortress) (pag. 541-558)

Read Full Post »

SERGIU HAIMOVICI – Transgresiunea uriaşă şi vijelioasă a apelor Mării Negre din neoliticul timpuriu dobrogean, având ca urmare apariţia a două specii acvatice mediteraneene: spondylus gaederopus şi sparus aurata la litoralul românesc al acestei mări (The Huge and Fast Black Sea Transgression in the Early Dobrogea Neolithic Resulting in Two Species spondylus gaederopus and sparus aurata on the Romanian Sea-Shore) (pag. 421-441)

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: