Posts Tagged ‘Dobrogea’

MIHAI IRIMIAConsideraţii privind amforele elenistice din aşezarea getică de la Satu Nou – „Vadu Vacilor‛‛ (Betrachtungen, die hellenistischen Amphoren aus der getischen Siedlung von Satu Nou – „Vadu-Vacilor‛‛ (Gem. Oltina, Kr. Constanţa) betreffend) (pag. 71-115)

Read Full Post »

AUREL MOTOTOLEA, TIBERIU POTÎRNICHEVârfuri de săgeţi din colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (Arrowheads from the Collection of the Museum for National History and Archaeology Constanţa) (pag. 47-70)

Read Full Post »

MARIA BĂRBULESCU, ADRIANA CÂTEIA – Inscripţii inedite din Dobrogea (New Inscriprions from Dobruja) (pag. 205-218)

Read Full Post »

MIHAI IRIMIA – Noi descoperiri getice şi greceşti din Dobrogea şi din stânga Dunării (Nouvelles découvertes gétiques et helléniques de Dobroudja et de la rive gauche du Danube) (pag. 123-168)

Read Full Post »

Pontice (pag. 455-507)

M. BOCA – Dobrogea veche în stampe şi gravuri (1826-1882) (Dobroudja ancienne, en estamps et gravures (1826-1882)) (pag. 455-507)

Read Full Post »

Z. COVACEF – Bibliografia arheologică a Dobrogei (1948-1968) (pag. 427-452)

Read Full Post »

C. CÎRJAN – Cimitirul feudal timpuriu de la Gîrliţa-Ostrov (Le cimetiere feodal-primitif de Gîrliţa-Ostrov) (pag. 409-425)

Read Full Post »

C. SCORPAN Contribuţii arheologice la problemele etnice ale Dobrogei antice (I. Carpi în Scythia Minor; II. O nouă problemă pentru sec. VI-VII; III. Vase pictate din sec. IX-X în Dobrogea) (Contributions archéologiques pour les problemes ethniques de l’antique Dobroudja.  I. Les Carpes dans la Scythia Minor.  II. Une nouveau problème pour le VIe – VIIe e. de n. è.  III. Vases complets, peints, du IXe – Xe s. en Dobroudja) (pag. 341-378)

Read Full Post »

GABRIEL CUSTUREA – Monede bizantine descoperite recent în Dobrogea (sec. IX-XIII) (Byzantine Coins Recently Discovered in Dobrudja (9th-13th Cent.)) (pag. 629-640)

Read Full Post »

GABRIEL CUSTUREA – Un depozit de monede bizantine din Dobrogea (sec. VI) (A Small Hoard of Byzantine Coins from Dobrudja (6th Century)) (pag. 625-628)

Read Full Post »

ION MUNTEANU, VASILE OPREA – Periegheze pe malul dobrogean al Dunării (Périégèses sur la rive dobroudjienne du Danube) (pag. 509-514)

Read Full Post »

CONSTANTIN ICONOMU, COSTEL CHIRIAC – Contributi all’iconografia dei Cavalieri Danubiani nella Dobrugia (Romania) (pag. 267-281)

Read Full Post »

MHAI IRIMA – Consideraţii privind aşezările getice din Dobrogea şi problema existenţei unor emporia în zona Dunării inferioare (Considérations sur les sites gètes de Dobroudja et le problème de l’existence des emporia dans la zone du Danube inférieur) (pag. 137-225)

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: