Posts Tagged ‘Evul Mediu’

C. CÎRJAN – Cimitirul feudal timpuriu de la Gîrliţa-Ostrov (Le cimetiere feodal-primitif de Gîrliţa-Ostrov) (pag. 409-425)

Read Full Post »

C. SCORPAN Contribuţii arheologice la problemele etnice ale Dobrogei antice (I. Carpi în Scythia Minor; II. O nouă problemă pentru sec. VI-VII; III. Vase pictate din sec. IX-X în Dobrogea) (Contributions archéologiques pour les problemes ethniques de l’antique Dobroudja.  I. Les Carpes dans la Scythia Minor.  II. Une nouveau problème pour le VIe – VIIe e. de n. è.  III. Vases complets, peints, du IXe – Xe s. en Dobroudja) (pag. 341-378)

Read Full Post »

GABRIEL CUSTUREA – Capsule de teriac descoperite în Dobrogea (Capsules of Theriac Discovered in Dobrudja) (pag. 415-418)

Read Full Post »

CRISTINA PARASCHIV-TALMAŢCHI, GABRIEL CUSTUREA Brăzdare de plug medievale din colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (Medieval Plough Coulters from the Collection of the Museum for National History and Archaeology Constanţa) (pag. 403-414)

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: