Posts Tagged ‘geţi’

CONSTANTIN NICOLAECeramica getică din aşezarea Hârşova – „La moară‛‛ (jud. Constanţa), aflată în expoziţia muzeului „Carsium‛‛ Hârşova (Getian Ceramics from “La Moară” Settlement (Hârşova, Constanţa County) in “Carsium” – Hârşova Museum Exhibition) (pag. 133-175)

Read Full Post »

MIHAI IRIMIAConsideraţii privind amforele elenistice din aşezarea getică de la Satu Nou – „Vadu Vacilor‛‛ (Betrachtungen, die hellenistischen Amphoren aus der getischen Siedlung von Satu Nou – „Vadu-Vacilor‛‛ (Gem. Oltina, Kr. Constanţa) betreffend) (pag. 71-115)

Read Full Post »

MIHAI IRIMIA – Noi descoperiri getice şi greceşti din Dobrogea şi din stânga Dunării (Nouvelles découvertes gétiques et helléniques de Dobroudja et de la rive gauche du Danube) (pag. 123-168)

Read Full Post »

M. IRIMIA – Cimitirele de incineraţie geto-dacice de la Bugeac-Ostrov (pag. 193-234)

Read Full Post »

MHAI IRIMA – Consideraţii privind aşezările getice din Dobrogea şi problema existenţei unor emporia în zona Dunării inferioare (Considérations sur les sites gètes de Dobroudja et le problème de l’existence des emporia dans la zone du Danube inférieur) (pag. 137-225)

Read Full Post »

GABRIEL TALMAŢCHI – Aspecte ale prezenţei monedelor geto-dacice în teritoriul pontic prin prisma noilor descoperiri (Aspects of the Presence of the Gethian-Dacian Coins on the Pontic Territory in the Light of the New Discoveries) (pag. 473-532)

Read Full Post »

LEONID CĂRPUŞ, CORNELIA CĂRPUŞ – Analiza de laborator a unor artefacte provenite din situl arheologic de la Satu Nou – „Vadu Vacilor” (com. Oltina, jud. Constanţa) (Laboratory Analysis of Artifacts from Archaeological Site Satu Nou – „Vadu Vacilor” (Oltina, Constanţa County)) (pag. 443-448)

Read Full Post »

GHIORGHE PAPUC, VITALIE BODOLICĂ – Despre amplasarea metopelor de la monumentul triumfal Tropaeum Traiani (About the Way the Metopes of Tropaeum Traiani Monument Were Placed) (pag. 393-402)

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: