Posts Tagged ‘Hamangia’

VALENTINA VOINEA, GEORGE NEAGU, VALENTIN RADUSpondylus Shell Artefacts in Hamangia Cultures (pag. 9-25)

Read Full Post »

CORNELIA CĂRPUŞ, LEONID CĂRPUŞ – Aşezarea eneolitică de la Cheia – studiu ceramologic (Archaeologycal Site from Cheia – Ceramics Study) (pag. 35-63)

Read Full Post »

VALENTINA VOINEA, GEORGE NEAGU – Ceramica Hamangia III (The Hamangia III Ceramics) (pag. 9-34)

Read Full Post »

V. VOLSCHI, M. IRIMIA – Descoperiri arheologice la Mangalia şi Limanu aparţinând Culturii Hamangia (Découvertes archéologiques à Mangalia et Limanu appartenant à la civilisation Hamangia) (pag. 45-87)

Read Full Post »

CORNELIA CĂRPUŞ, LEONID CĂRPUŞ – Analiza ceramologică a unor fragmente aparţinând culturilor Hamangia şi Boian din situl eneolitic de la Cheia – jud. Constanţa (The Analysis of Some Ceramical Hamangia and Boian Cultures Fragments from the Cheia Eneolithic Site) (pag. 533-540)

Read Full Post »

ION PÂSLARU, SORIN MARCEL COLESNIUC – Câteva note asupra necropolelor neolitice şi eneolitice din sud-estul Europei (Some Notes About Neolithic and Eneolithic Graveyards in South-East Europe) (pag. 523-532)

Read Full Post »

SERGIU HAIMOVICI – Transgresiunea uriaşă şi vijelioasă a apelor Mării Negre din neoliticul timpuriu dobrogean, având ca urmare apariţia a două specii acvatice mediteraneene: spondylus gaederopus şi sparus aurata la litoralul românesc al acestei mări (The Huge and Fast Black Sea Transgression in the Early Dobrogea Neolithic Resulting in Two Species spondylus gaederopus and sparus aurata on the Romanian Sea-Shore) (pag. 421-441)

Read Full Post »

VALENTIN RADU – Studiul materialului faunistic (moluşte, peşti, ţestoase şi păsări) prelevat din nivelul Hamangia III de la Cheia (jud. Constanţa) (The Study of the Faunistic Material (Mollusks, Fish, Turtoise, Birds) Taken from the Level of Hamangia from Cheia (Constanţa County)) (pag. 57-64)

Read Full Post »

ADRIAN BĂLĂŞESCU – Consideraţii cu privire la exploatarea mamiferelor în aşezarea Hamangia III de la Cheia (Considerations on the Mammals Management at Cheia (Hamangia Culture) (pag. 49-56)

Read Full Post »

BARTLOMIEJ SZYMON SZMONIEWSKI, RĂZVAN PETCU – Preliminary report from the new excavation in Baba Cave, Grădina village, Constanţa county (pag. 35-47)

Read Full Post »

VALENTINA VOINEA, GEORGE NEAGU – Archaeological Research at Hamangia III Settlement from Cheia (2004-2008) (pag. 9-34)

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: