Posts Tagged ‘romani’

CONSTANTIN NICOLAECeramica getică din aşezarea Hârşova – „La moară‛‛ (jud. Constanţa), aflată în expoziţia muzeului „Carsium‛‛ Hârşova (Getian Ceramics from “La Moară” Settlement (Hârşova, Constanţa County) in “Carsium” – Hârşova Museum Exhibition) (pag. 133-175)

Read Full Post »

MARIA BĂRBULESCU, ADRIANA CÂTEIA – Inscripţii inedite din Dobrogea (New Inscriprions from Dobruja) (pag. 205-218)

Read Full Post »

DECEBAL NEDU – Roma, Agathokles şi războiul etrusc din 311-308 a. Chr. (Rome, Agathokles and the Etruscan War, 311-308 B.C.) (pag. 185-204)

Read Full Post »

A. RĂDULESCU Note epigrafice I (Notes épigraphiques I) (pag. 319-339)

Read Full Post »

TH. SAUCIUC-SĂVEANU – Inscripţia lui Herenninos Apollinarios din Callatis (L’inscription de Herennios Apolinarios à Callatis) (pag. 307-317)

Read Full Post »

MIHAI BUCOVALĂ – Noi morminte de epocă romană timpurie la Tomis (Nouvelles tombes du début de l’epoque romaine a Tomi) (pag. 269-306)

Read Full Post »

C. ICONOMU – Cercetări arheologice la Mangalia şi Neptun (pag. 235-268)

Read Full Post »

GABRIEL TALMAŢCHI, CĂTĂLIN NOPCEA – Despre un nou tezaur monetar din prima parte a secolului III p. Chr. descoperit la Tomis (About a New Monetary Hoard from the First Part of the 3rd Century A.D. discovered in Tomis) (pag. 593-605)

Read Full Post »

LAURENŢIU RADU – Noi descoperiri din necropola callatiana (New Discoveries in the Callatian Neaopolis) (pag. 493-502)

Read Full Post »

MARIAN NEAGU, CĂTĂLIN NOPCEA – Cercetările arheologice preventive de la Chirnogeni, jud. Constanta (2001) (Die archäologischen Rettungsgrabungen von Chirnogeni (2001)) (pag. 471-485)

Read Full Post »

Pontica 40 (pag. 351-358)

GHIORGHE PAPUC – Despre aprovizionarea cu apă potabilă a cetăţii Callatis în epoca romană (Kallatis – die Trinkwasserversorgung in römischer und spätrömischer Epoche) (pag. 351-358)

Read Full Post »

Pontica 40 (pag. 339-350)

DOINA BENEA – Das Lager von Praetorium (Mehadia) in spätrömischer Zeit (pag. 339-350)

Read Full Post »

CHRISTINA ŞTIRBULESCU – Un sarcofag descoperit în com. Ostrov, jud. Constanţa (Un sarcofago scoperto a Ostrov, dip. di Costanza) (pag. 283-306)

Read Full Post »

GAVRILĂ SIMON – Noi descoperiri în necropola tumulară romană de la Isaccea (Noviodunum), jud. Tulcea (Nouvelles découvertes dans la nécropole romaine de Isaccea (Noviodunum) – départ. de Tulcea) (pag. 307-338)

Read Full Post »

Pontica 40 (pag. 255-265)

RADU OŢA – Jupiter fulminans în iconografia religioasă apulensă (Jupiter fulminans in Religious Iconography of Apulum) (pag. 255-265)

Read Full Post »

VASILE LICA – M. Licinius Crassus (cos. 30 a. Chr.) und die römische Donaugrenze (pag. 227-244)

Read Full Post »

GHIORGHE PAPUC, VITALIE BODOLICĂ – Despre amplasarea metopelor de la monumentul triumfal Tropaeum Traiani (About the Way the Metopes of Tropaeum Traiani Monument Were Placed) (pag. 393-402)

Read Full Post »

CONSTANTIN NICOLAE, DANIELA BĂNOIU, VLAD NICOLAE – Aspecte noi privind topografia cetăţii de la Hârşova (jud. Constanţa) (New Considerations on the Topography of the Fortress of Hârşova (Constantza County)) (pag. 313-343)

Read Full Post »

DAN ELEFTERESCU – Obiecte din os de la Durostorum. I (Bone Objects from Durostorum .I) (pag. 219-297)

Read Full Post »

RADU OTA – Sarcofagele romane din piatră descoperite la Apulum (The Stone Roman Coffins Discovered at Apulum) (pag. 209-218)

Read Full Post »

CONSTANTIN BĂJENARU, CĂTĂLIN DOBRINESCU – Săpături de salvare în necropola romană a Tomisului (Excavations in the Roman Necropolis of Tomis) (pag. 189-208)

Read Full Post »

MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, ZAHARIA COVACEF – Milestones from Dobruja in the Collections of the Museum for National History and Archaeology Constanţa (pag. 169-187)

Read Full Post »

Pontica 41 (pag. 151-167)

DECEBAL NEDU – Rome, Tarentum and the Defection of the Lucanian League, 326-298 B.C. (pag. 151-167)

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: