Posts Tagged ‘romano-bizantini’

MĂDĂLINA UNGUREANU, LAURENŢIU RADU – Cercetări arheologice în necropola romano-bizantină de la Callatis (Archaeological Excavations in the Roman Byzantine Necropolis of Callatis) (pag. 259-278)

Read Full Post »

LAURENŢIU CLIANTE – Un nou segment al incintei tomitane târzii (A New Segment of the Late Tomitan Precincts Wall) (pag. 249-258)

Read Full Post »

CONSTANTIN BĂJENARU, ADELA BÂLTÂC – Histria – bazilica episcopală. Catalogul descoperirilor de sticlă (1984-2000) (Histria – Episcopal Basilica. Catalogue of Glass Finds (1984-2000)) (pag. 219-247)

Read Full Post »

M. IRIMIA – Cuptoarele romano-bizantine de ars ceramică de la Oltina (Jud. Constanţa) (Les fours romano-byzantins d’Oltina (District de Constantza) pour la cuisson de la céramique) (pag. 379-408)

Read Full Post »

C. SCORPAN Contribuţii arheologice la problemele etnice ale Dobrogei antice (I. Carpi în Scythia Minor; II. O nouă problemă pentru sec. VI-VII; III. Vase pictate din sec. IX-X în Dobrogea) (Contributions archéologiques pour les problemes ethniques de l’antique Dobroudja.  I. Les Carpes dans la Scythia Minor.  II. Une nouveau problème pour le VIe – VIIe e. de n. è.  III. Vases complets, peints, du IXe – Xe s. en Dobroudja) (pag. 341-378)

Read Full Post »

C. ICONOMU – Cercetări arheologice la Mangalia şi Neptun (pag. 235-268)

Read Full Post »

GABRIEL CUSTUREA – Un depozit de monede bizantine din Dobrogea (sec. VI) (A Small Hoard of Byzantine Coins from Dobrudja (6th Century)) (pag. 625-628)

Read Full Post »

SERGIU HAMOVICI – Studiul unui mic lot de paleofaună din fortăreata romano-bizantină de la Ovidiu (sec. IV – VI p. Chr.) (The Study of a Small Palaeofaunistic Sample Coming from Ovidiu Roman – Byzantine Fortress (4th- 6th century A. D.)) (pag. 559-562)

Read Full Post »

SERGIU HAMOVICI – Studiul arheozoologic al unor resturi faunistice descoperite în nivelul aparţinând sec. al Vl-lea p. Chr. al cetăţii Histria (The Archaeozoological Study of Fauna Fragments Discovered in the 4th century A.D. Level of Histria Fortress) (pag. 541-558)

Read Full Post »

GEORGI ATANASOV (Bulgaria) – Late Antique Tomb in Durostorum – Silistra and its Master (pag. 447)

Read Full Post »

PETRE GHERGHE , LUCIAN AMON – Noi date în legătură cu podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava (New Data Regarding Constantin the Great’s  Bridge in Sucidava) (pag. 359-369)

Read Full Post »

CONSTANTIN NICOLAE, DANIELA BĂNOIU, VLAD NICOLAE – Aspecte noi privind topografia cetăţii de la Hârşova (jud. Constanţa) (New Considerations on the Topography of the Fortress of Hârşova (Constantza County)) (pag. 313-343)

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: