Posts Tagged ‘studii interdisciplinare’

CORNELIA CĂRPUŞ, LEONID CĂRPUŞ – Aşezarea eneolitică de la Cheia – studiu ceramologic (Archaeologycal Site from Cheia – Ceramics Study) (pag. 35-63)

Read Full Post »

LEONID CĂRPUŞ, CORNELIA CĂRPUŞ – Analiza de laborator a unor artefacte provenite din situl arheologic de la Satu Nou – „Vadu Vacilor” (com. Oltina, jud. Constanţa) (Laboratory Analysis of Artifacts from Archaeological Site Satu Nou – „Vadu Vacilor” (Oltina, Constanţa County)) (pag. 443-448)

Read Full Post »

SERGIU HAIMOVICI – Transgresiunea uriaşă şi vijelioasă a apelor Mării Negre din neoliticul timpuriu dobrogean, având ca urmare apariţia a două specii acvatice mediteraneene: spondylus gaederopus şi sparus aurata la litoralul românesc al acestei mări (The Huge and Fast Black Sea Transgression in the Early Dobrogea Neolithic Resulting in Two Species spondylus gaederopus and sparus aurata on the Romanian Sea-Shore) (pag. 421-441)

Read Full Post »

VALENTIN RADU – Studiul materialului faunistic (moluşte, peşti, ţestoase şi păsări) prelevat din nivelul Hamangia III de la Cheia (jud. Constanţa) (The Study of the Faunistic Material (Mollusks, Fish, Turtoise, Birds) Taken from the Level of Hamangia from Cheia (Constanţa County)) (pag. 57-64)

Read Full Post »

ADRIAN BĂLĂŞESCU – Consideraţii cu privire la exploatarea mamiferelor în aşezarea Hamangia III de la Cheia (Considerations on the Mammals Management at Cheia (Hamangia Culture) (pag. 49-56)

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: