Posts Tagged ‘Tomis’

LAURENŢIU CLIANTE – Un nou segment al incintei tomitane târzii (A New Segment of the Late Tomitan Precincts Wall) (pag. 249-258)

Read Full Post »

A. RĂDULESCU Note epigrafice I (Notes épigraphiques I) (pag. 319-339)

Read Full Post »

MIHAI BUCOVALĂ – Noi morminte de epocă romană timpurie la Tomis (Nouvelles tombes du début de l’epoque romaine a Tomi) (pag. 269-306)

Read Full Post »

GABRIEL TALMAŢCHI, CĂTĂLIN NOPCEA – Despre un nou tezaur monetar din prima parte a secolului III p. Chr. descoperit la Tomis (About a New Monetary Hoard from the First Part of the 3rd Century A.D. discovered in Tomis) (pag. 593-605)

Read Full Post »

CĂTĂLIN DOBRINESCU – Un opaiţ cu figură antropomorfă descoperit într-un mormânt la Tomis (An Oil Lamp with Anthropomorphous Figure Discovered in a Tomb in Tomis) (pag. 503-508)

Read Full Post »

EMILIAN POPESCU – Biserica Tomisului în vremea mitropolitului Valentinian. Ambasada (apocrisiarul) de la Constantinopol (L’Eglise de Tomis au temps du Métropolite Valentinien. L’ambassade (Vapocrisiariat) de Constantinople) (pag. 407-414)

Read Full Post »

MARIA B ĂRBULESCU, ADRIANA CÂTEIA – Pater Nomimos în cultul Hecatei la Tomis (Pater Nomimos dans le culte d’Hécate à Tomis) (pag. 245-253)

Read Full Post »

VASILICA LUNGU – Amphorisques phéniciens au bord de la mer Noire (pag. 111-122)

Read Full Post »

CONSTANTIN BĂJENARU, CĂTĂLIN DOBRINESCU – Săpături de salvare în necropola romană a Tomisului (Excavations in the Roman Necropolis of Tomis) (pag. 189-208)

Read Full Post »

MARIA BĂRBULESCU, LIVIA BUZOIANU, ZAHARIA COVACEF – Milestones from Dobruja in the Collections of the Museum for National History and Archaeology Constanţa (pag. 169-187)

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: